این پرتـــال متعلق به بنیاد فرهنگی آئین روشن می باشد و جهت سهولت دسترسی والدین گرامی و همکاران ارجمند به خدمات این مجتمع آموزشی طراحی و پیاده سازی شده است.
بنیاد فرهنگی آئین روشن در تاریخ اول شهریور ۱۳۵9 توسط جمعی از نیکوکاران و فرهنگیان دلسوز، با هدف انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی در چهارچوب رهنمودهای دین مبین اسلام تاسیس شد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم مسلمان ایران، این بنیاد، فعالیت خود را به اداره ی مدارس دولتی آئین روشن در منطقه ۳ تهران گسترش داد و پس از تصویب آئین نامه مدارس غیر انتفاعی در قالبی جدید در محل فعلی به خدمات خود ادامه داد. اکنون این بنیاد افتخار دارد با نزدیک به نیم قرن تجربه با بهره گیری از روش های نوین و همچنین گروهی از همکاران کاردان و ورزیده در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این آب و خاک باشد.